Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

Ditt dikteringsprogram SpeechExec

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att dra nytta av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats. Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker, programnedladdning, garantiinformation och mycket mer: www.philips.com/dictation.

Fönstret Arbetslista i SpeechExec

SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)

Inspelnings-/uppspelningsmodulen är ett datorfönster som gör det möjligt för användaren att spela in och spela upp ljudfiler.