Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

Viktigt

Den här handboken innehåller anvisningar om hur du installerar programvaran SpeechExec och använder den tillsammans med dikteringsmaskinvaran SpeechMike, PocketMemo och SpeechAir.

Det är inte säkert att alla enheter som nämns i den här handboken finns med i förpackningen. Beskrivningar av enheter och tillbehör är endast information och kräver inte att Philips levererar någon av dessa tillbehör med denna förpackning.

Notera

Om ett ämne börjar med den här ikonen pro_button.svg, är den beskrivna funktionen endast tillgänglig för användare av SpeechExec Pro.

Tips

Mer information om hur du använder programvaran SpeechExec finns i hjälpfunktionen (tryck på F1 på tangentbordet).

Philips förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sina produkter utan att därför ha någon skyldighet att justera tidigare leveranser.

Materialet i den här handboken anses vara tillräckligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras.

Säkerhet

Säkerhetskopiera dina filer. Philips påtar sig inget ansvar för eventuell dataförlust.

Skydda din hörsel

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar:

  • Ställ in volymen på en måttlig nivå för att undvika hörselskador.

  • Undvik att höja volymen så mycket att du inte hör vad som händer runtomkring dig.

  • I potentiellt farliga situationer måste du vara extra försiktig eller tillfälligt upphöra med att använda systemet.

Lagar och bestämmelser om inspelning

  • När du använder inspelningsfunktionen på en dikteringsenhet måste du följa de lagar som gäller i ditt land. Du måste också respektera tredje parts rättigheter och integritet om du spelar in föreläsningar eller liknande.

  • Om du vill spela in telefonsamtal måste du kontrollera om det är tillåtet i ditt land. I vissa länder kan det finnas krav på att du ska informera den du talar i telefon med om att du spelar in samtalet.

Kassera gammal produkt

WEEE

En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrätta dig om det lokala insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över programmet. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.

Notera

Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder programmet.

Tips

Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda programmet på ett enklare och effektivare sätt.

Observera

Den här symbolen varnar för skada på enheten och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av felaktig hantering.