Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

Aan de slag

De software installeren

Opmerking

 • Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.

 • Voor offline werk heeft SpeechExec minstens één keer per 7 dagen een internetverbinding nodig.

 • Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

 • Voor de installatie van SpeechExec is een licentiesleutel voor het abonnement nodig (beginnend met SDBI-112-... of STBI-112-...). U vindt de licentie in de folder in de doos of in de binnenzijde van de doos.

 • Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

 1. Download het installatiebestand via www.speechexec.com/install.

 2. Pak het bestand dat u hebt gedownload uit en start het setup.exe bestand.

 3. Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op Ja.

 4. Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u Philips SpeechExec Dictate.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

 • een auteursnaam op te geven waaraan uw dictaten kunnen worden herkend

 • Nog een wizard starten om SpeechLive te configureren

 • de naam van en de (netwerk)locatie waar u uw voltooide dictaten wilt opslaan op te geven

 • het standaard Werktype in te stellen (Notitie, Brief, Rapport, Protocol of Samenvatting) dat aan dictaten moet worden toegewezen

 • Start een andere wizard om een PocketMemo of een SpeechAir te configureren.

De gebruikerswizard herstarten

Als u de gebruikerswizard opnieuw wilt gebruiken, kunt u hem altijd opnieuw starten.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten.

 2. Vink het vakje naast Wizard Nieuwe gebruiker starten aan.

 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

  X De volgende keer dat u SpeechExec opstart, wordt de gebruikerswizard meteen geopend.

Opmerking

 • U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar Instellingsmenu.

Tip

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin u uw voltooide dictaten opslaat. Transcribenten hebben dan toegang tot de map en kunnen hun mappen in de wachtrij toewijzen aan uw map Voltooide dictaten.

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

 • Druk op F1 op het toetsenbord.

 • Klik op icon_help.png op de werkbalk in de werklijst of in de recorder.